අගමැති ඇන්ට්වර්ප් වරායට

අගමැති ඇන්ට්වර්ප් වරායට

බෙල්ජියමේ, බ්‍රසල්ස් නුවර සිව් දින නිල සංචාරය අතරතුර අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රධාන දූත පිරිස මුලින්ම පැමිණියේ ඇන්ට්වර්ප් වරාය සංකීර්ණය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහායි.

යුරෝපයේ දෙවන විශාලතම වරාය සංකීර්ණය වන ඇන්ට්වර්ප් වරායේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව මෙහිදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා විමසිලිමත් විය. ඉන් අනතුරුව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රමුඛ දූත පිරිස පැමිණියේ වරාය සංකීර්ණය ආසන්නයේ පිහිටි  “ඇන්ට්වර්ප් ඩයමන්ඩ් පැවිලියන්” දියමන්ති සැකසුම් හා ප්‍රදර්ශන මධ්‍යස්ථානය වෙතයි.

එම මධ්‍යස්ථානයේ නිමැවෙන පීකොක් නැමැති දියමන්ති ආභරණය සඳහා අවශ්‍ය මැණික් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ලබා ගැනීම විශේෂත්වයකි

Share This:

Filed in: All

Share this post

One thought on “අගමැති ඇන්ට්වර්ප් වරායට

  1. Greetings my friend, We appreciate your eniutshastic support. This website has just part of the information. Additional information and ideas with surprising never been done before features will be revealed as we seek investors that have the insight you have to join us. This will allow us to bring this unique website to its full development. please visit us often. Thank you again my friend!

    Reply

Post Comment