අතුරුගිරිය වල්ගම සුසාන භූමිය මත් ලෝලීන්ගේ පාරාදීසයක්

අතුරුගිරිය වල්ගම සුසාන භූමිය මත් ලෝලීන්ගේ පාරාදීසයක්

අක්කර හතරක වපසරියකින් යුත් අතුරුගිරිය වල්ගම පොදු සූසාන භූමිය සෑම අතින්ම විනාශ මුඛයට පත්ව ඇත.

එය අතුරුගිරිය, පරණ අතුරුගිරිය, මොරටුවාහේන, ඔරුවල්පිටිය, කුරුදුවත්ත, වල්ගම,ශ්‍රී ඥානවිමල මාවත, මැදගොඩ ලන්ද ඇතුළු ප්‍රදේශ රැසක්ම වෙනුවෙන් ඇති එකම සූසාන භූමිය මෙයවේ.

මුළු භුමියටම කිසිදු ආරක්ෂිත වැඩ පිළිවෙළක් හෝ මුරකරුවන් යොදා නැත. ආරක්ෂිත වැටක් හෝ තාප්පයක් නැත. අයාලේ යන ගවයන් සුනඛයන් වැනි සතුන්ගේ තෝතැන්නක් බවට පත්වී තිබේ. තවද මෘත ශරීරය තබන සහ ජනතාව රැස්වන එකම ගොඩනැඟිල්ල අබලන්වී ඇත.

Share This:

Filed in: All

Share this post

One thought on “අතුරුගිරිය වල්ගම සුසාන භූමිය මත් ලෝලීන්ගේ පාරාදීසයක්

Post Comment