අනුරාධපුර මූලික රෝහල් පහක්

අනුරාධපුර මූලික රෝහල් පහක්

පදවිය, කැබිතිගොල්ලෑව, තඹුත්තේගම, කැකිරාව, හොරොව්පතාන රෝහල් පහ මූලික රෝහල් ලෙස නම් කර අවශ්‍යය පහසුකම් සැපයීමට කටයුතු කරනවා. ලේ බැංකු, වකුගඩු ඒකක සහිතව එම රෝහල් දියුණු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා යැයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යය දුමින්ද දිසානායක මහතා පැවසීය.

ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කර සිටියේ,කදුපාගම උදාහිරු තරුණ සංවිධානයේ සංවිධාන ශක්තියෙන් ඉදි කරන ලද ලබුනෝරුව ග්‍රාමීය රෝහල් මාතෘ සායනික විවේකාගාරය දිවංගත උතුරු මැද පළාත් හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍යය බර්ටි ප්‍රේමලාල් දිසානායක මැතිතුමාගේ තෙවර්ෂ පූර්ණ ගුණ සැමරුම නිමිත්තෙන් ජනතා අයිතියට පත් කරමින්ය.එහිදී ගැබිණි මවුවරුන් සදහා ත්‍යාග පිරිනැමීමමද අමාත්‍යය දුමින්ද දිසානායක මහතා අතින් සිදු කෙරිණි.

Share This:

Filed in: All

Share this post

One thought on “අනුරාධපුර මූලික රෝහල් පහක්

Post Comment