ආසියානු කාන්තා ක්‍රිකට් කිරුළ ඉන්දියාවට

ආසියානු කාන්තා ක්‍රිකට් කිරුළ ඉන්දියාවට

ආසියානු කුසලාන කාන්තා ක්‍රිකට් කිරුළ යළිත් තමන් සන්තක කර ගැනීමට අද ඉන්දියාව සමත් වුන අතර ඒ අනුව ඔවුන් සිය අපරාජිත බව තවදුරටත් තහවුරු කරගනිමින් 06 වැනි කුසලානයත් තමන් සන්තක කර ගත්තේය.

අවසන් මහා තරගය ඉන්දියාව හා පාකිස්තානය අතර තායිලන්තයේ බැංකොක් නුවර ආසියානු තාක්ෂණික ආයතනය ක්‍රීඩාංගණයේදී (AIT) පැවැති අතර, එහිදී ලකුණු 17ක ජයක් ලැබීමට ඉන්දියාව සමත් විය.  ශ්‍රී ලංකාවට හිමිවූයේ තෙවැනි ස්ථානයයි.

 

Share This:

Filed in: All

Share this post

One thought on “ආසියානු කාන්තා ක්‍රිකට් කිරුළ ඉන්දියාවට

Post Comment