ඉදිරි මැතිවණයට පෙර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නායකත්වය හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂට?

ඉදිරි මැතිවණයට පෙර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නායකත්වය හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂට?

පවතින දේශපාලන වාතාවරණය ය‍ටතේ පළාත් පාලන මැතිවරණය තව දුරටත් කල් දැමිය නොහැකි තත්ත්වයක් උද්ගත‍ වෙමින් පවතී.  තවත් මාස කිහිපයකින් ඇතැම් පළාත් සභා වලද කාලය ඉකුත් වීමට නියමිතව පවතී.

මේ තත්ත්වය තුළ වැඩිම අවධානමකට මුහුණ දී සිටින්නේ ශ‍්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයයි.  තවදුරටත් පක්ෂයේ බිම් මට්ටමේ සාමාජිකයන් ගේ වැඩි ප්‍රසාදයක් පවතින්නේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙතයි.  ඔහුගේ සහයෝගය නොමැතිව කිසිදු මැතිවරණයක් ජයග්‍රහණය කළ නොහැකි වටපිටාවක් තුළ කෙසේ හෝ ඔහු මෙම ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවක් පවතී.

ඒ අනුව ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවණයට පෙරාතුව ශ‍්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ නායකත්වය හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට ලබා දීමට යෝජනාවක් පවතින ශ‍්‍රිලනිප ඇමතිවරයෙක් ප්‍රකාශ කර ඇත.  නැතහොත් පළාත් පාලන මැතිවරණයේ දී ශ‍්‍රිලනිපයට දරුණු පරාජයක් අත්වනු ඇති ‍බව බොහෝ දෙනාගේ මතය බව ද එම ඇමතිවරයා මේ බව සඳහන් කර තිබේ.

ඒ අනුව, තාවකාලිකව පළාත් පාලන මැතිවරණය අවසන් වනතෙක් ඔහුව ශ‍්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ නායකත්වයට පත් කෙරෙනු ඇත.

 

Share This:

Share this post

One thought on “ඉදිරි මැතිවණයට පෙර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නායකත්වය හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂට?

  1. Thanks man. This has been driving me insane for about 2 months now. Open outlook at get notified of problems with the data file.Research said it was probably another program locking it open. I suspected itunes and other programs. Acrobat PDF maker was the last thing I suspected. Your post opened my eyes and you are right, unregistering the DLL was the simplest thing to do.This worked on Vista with outlook 2007 and Acrobat 7.s;bnsp&&nb0p;The Dood

    Reply

Post Comment