කූට ලේඛන සකස්‌ කළේ යෑයි තිස්‌සට නඩු

කූට ලේඛන සකස්‌ කළේ යෑයි තිස්‌සට නඩු

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු මහ ලේකම් තිස්ස අත්තනායක මහතාට එරෙහිව අධිචෝදනා 3ක් යටතේ නීතිපතිවරයා විසින් ඊයේ (9වැනිදා) කොළඹ මහාධිකරණය යටතේ නඩුපවරනු ලැබීය.

ඔහුට එල්ලවී ඇති චෝදනා වනුයේ 2014.12.22 දින කොළඹ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී ව්‍යාජලේඛන ඉදිරිපත් කරමින් එවකට විපක්ෂනායක වරයා සහ ජනාධිපතිවරයා අතර රහස් ගිවිසුමක් ඇති බවට ප්‍රකාශ කිරිම මඟින් ජනාධිපති මැතිවරණ පණත සහ දණ්ඩනීති සංග්‍රය යටතේ ගැනෙන දඩුවම් ලැබිය හැකි වැරදි සිදුකෙරේ යැයි චෝදනා එල්ලවී තිබේ.

තවද එසේ කිරීම තුලින් මැතිවරණ ප්‍රතිඵලවලට බලපෑමක් ඇති කිරීම, ජනවර්ග අතර අසමගිය ඇති කිරීම හා කූට ලේඛන සකස් කිරීම යන අධිචෝදනාද එල්ලවී තිබේ.

 

Share This:

Filed in: All

Share this post

One thought on “කූට ලේඛන සකස්‌ කළේ යෑයි තිස්‌සට නඩු

Post Comment