කූඩුවේදී අයෙක් මරුට – SI -PCගෙ වැඩ තහනම්

කූඩුවේදී අයෙක් මරුට – SI -PCගෙ වැඩ තහනම්

හෙල්බොඩ උසාවියේ වරෙන්තුවක් මත අත්අඩංගුවට ගත් 30 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු හිර කූඩුවේ මියගොස් සිටීම සම්බන්ධයෙන් පොලිස් උප පරීක්ෂකවරයකුගේ හා පොලිස් කොස්තාපල්වරයකුගේ වැඩ තහනම් කර ඇතැයි පොලිසිය පවසයි.

අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයා සිර කූඩුවේ දී සියදිවි නසාගත්තේ දැයි පොලීසිය පරීක්ෂණ පවත්වයි.

Share This:

Filed in: All

Share this post

One thought on “කූඩුවේදී අයෙක් මරුට – SI -PCගෙ වැඩ තහනම්

Post Comment