ජනපතිට සුබ උපන් දිනයක්‌!

ජනපතිට සුබ උපන් දිනයක්‌!

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අද 65 වන උපන් දිනය සමරයි.

1951 වසරේ සැප්තැම්බර් මස 3 වන දින, මධ්‍යම ප්‍රාන්තික ගොවි පවුලක උපත ලද ඔහු අද ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රක සමාජවාදී ජනරජයේ විධායක ජනාධිපතිව‍රයා ය.  ඔහු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු ලෙස 1989 දී ප්‍රධාන දේශපාලන ප්‍රවාහයට එක්විය.  1994 සිට ඇමති පදවි කිහිපයක් හෙබවූ ඔහු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙ මෙන්ම එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ වත්මන් සභාපතිවරයා ද වේ. ඔහු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ දීර්ඝතම කාලයක් මහ ලේකම් පදවිය හෙබවූ පුද්ගලයාද වේ.

Share This:

Share this post

One thought on “ජනපතිට සුබ උපන් දිනයක්‌!

  1. Thank you thank you all of you for your birthday wishes! I am glad that you are all enjoying the blog! It is a real labour of love so to have people enjoy it is truly grtifaying! xxxxxxx

    Reply

Post Comment