ජපන් – ශ්‍රී ලංකා සහයෝගීතා හමුවක්

ජපන් – ශ්‍රී ලංකා සහයෝගීතා හමුවක්

ජපන් – ශ්‍රී ලංකා පළමු ඒකාබද්ධ පුළුල් සහයෝගීතා රැස්වීම අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යමණ්ඩල ප්‍රධානී, නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය ගරු සාගල රත්නායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද අරලියගහ මන්දිරයේදී පැවැත්විණි. මේ සදහා ජපන් රජය නියෝජනය කරමින් ජපාන අග්‍රාමාත්‍යතුමන්ගේ විශේෂ උපදේශක ආචාර්ය එච්. ඉෂුමි (Dr. H Izumi, the Special Advisor to the Prime Minister of Japan) මහතා ප්‍රමුඛ ජපන් දුත පිරිසක් මෙම රැස්වීම සදහා සහභාගීවී වුන අතර අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමන්ගේ ජේෂ්ඨ උපදේශක චරිත රත්වත්තේ මහතා ඇතුලු නියෝජිත පිරිසක්ද මෙම රැස්වීම සදහා මෙරට නියෝජනය කරමින් සහභාගීවී සිටියේය.

Share This:

Share this post

One thought on “ජපන් – ශ්‍රී ලංකා සහයෝගීතා හමුවක්

Post Comment