ඩොලරුත් හිඟයි; රුපියලත් අමාරුවේ

ඩොලරුත් හිඟයි; රුපියලත් අමාරුවේ

ශ්‍රී ලංකාව මුහුණදී සිටින ආර්ථික අර්බුදයේ ප්‍රධාන පැතිකඩක්‌ වන්නේ විදේශ විනිමය අර්බුදයයි. එනම් කලක්‌ තිස්‌සේ අපේ විදේශ විනිමය වියදම්වලට සාපේක්‍ෂව විදේශ විනිමය ඉපැයුම් ප්‍රමාණවත් නොවීම නිසා දිගින් දිගටම රුපියලේ බාහිර අගය රැක ගැනීම සඳහා විශාල පීඩනයකට මුහුණ දෙන්නට සිදුව තිබීමයි. පවතින විදේශ සංචිත මට්‌ටම ද රැක ගනිමින් රුපියලේ අගය රැක ගැනීම විශාල අභියෝගයක්‌ වී තිබේ. ප්‍රමාණවත් ලෙස රටේ විදේශ විනිමය ඉපැයුම් වර්ධනය නොවන තත්ත්වයකදී රුපියලේ අගය පිරිහීමට ලක්‌වන අතර එය රැක ගැනීමට මහ බැංකුව විසින් නොයෙක්‌ විට දේශීය විදේශ විනිමය වෙළෙඳපොළේදී අමෙරිකානු ඩොලර් විකිණීමද සිදු කරනු ලබයි.

Share This:

Filed in: All

Share this post

One thought on “ඩොලරුත් හිඟයි; රුපියලත් අමාරුවේ

Post Comment