දුම්රිය රියදුරන් සහ නියාමකවරුන් අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට වර්ජනයේ

දුම්රිය රියදුරන් සහ නියාමකවරුන් අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට වර්ජනයේ

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින්  දුම්රිය රියදුරන් සහ නියාමකවරුන් අද (20 දා) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට සේවයෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කර තිබේ.

නවක දුම්රිය නියාමකයන් බඳවා ගැනීමේදී සිදුවූ ගැටලු නිරාකරණය නොකිරීම, නියාමක ශ්‍රේණියේ අධිපංතියේ උසස්‌වීම් ලබා නොදීම, දෙවන දෙපාර්තමේන්තු පරීක්‍ෂණය මත පළමු පංතියේ උසස්‌වීම් ලබා නොදීම, නවක නියාමකයන්ගෙන් පිරිසකට විශ්‍රාම වැටුප ලබාදීම හා තවත් පිරිසකට ලබා නොදීම, නවක නියාමක පුහුණු ශ්‍රේණිය ඉවත් කර අදාළ පන්තියට අන්තර්ග්‍රහනය නොකිරීම, වැරදි වැටුප් පත්‍රිකා ලබාදීම, දුම්රිය නියාමක, රියෑදුරු හා ස්‌ථානාධිපතිවරුන් බඳවා ගැනීමේදී ක්‍රම දෙකකට බඳවාගැනීම, නව මෙහෙයුම් කළමනාකරණ සේවාව නොපිහිටුවීම හා අදාළ වැටුප් විෂමතාව නිවැරදි නොකිරීම යන කරුණු මත මෙම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය අනුගමනය කරන බව ද දුම්රිය සංගම් නායකයෝ කියති.

සිය වෘත්තීය ගැටලු නිරාකරණය කර දෙන බවට අගමැති ලේකම් සමන් ඒකනායක මහතා පෙර පැවැති සාකච්ඡාවකදී එකඟ වූ නමුත් ඒවා ඉටුකිරීම හෝ අඩුම තරමේ අදාළ පාර්ශ්ව සමඟ මෙතෙක්‌ සාකච්ඡාවක්‌ ලබාදී නොමැති බැවින්, ඊට විරෝධය පළකරමින් අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අකමැත්තෙන් වුවද තම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය අරඹන බව එම සංගමය කියා සිටී.

Share This:

Share this post

Post Comment