දේශීය සහල් මිල නගිද්දී ආනයනික හාල් අඩු මිලට

දේශීය සහල් මිල නගිද්දී ආනයනික හාල් අඩු මිලට

දේශීය සහ ආනයනික සම්බා, නාඩු සහ කැකුලු සහල් සඳහා වෙන වෙනම උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කරමින් පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට නියමිතය.

වී ගොවීන්ට ආසාධාරණයක් වීම වැළැක්වීම සඳහා දේශීය සහල් සඳහා උපරිම මිල සංශෝධනය ඉතා ඉක්මණින් ගැසට් කරන බවත් මේ වනවිට වෙළෙඳ පොළේ කිසිදු හාල් හිඟයක් නොමැති බවත් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදුයිදීන් මහතා පවසයි. ඒ අනුව දේශීය සම්බා කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 90ක ද, නාඩු සහල් කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 80ක ද, කැකුළු සහල් කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 78 ක ද උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කිරීමට නියමිතය.

ආනයනික සම්බා සහල් කිලෝවක් සදහා රුපියල් 80 ද, නාඩු කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 72 ක් ද, ආනයනික කැකුළු සහල් කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 70 ක් ද උපරිම මිලක් නියම කෙරෙනු ඇත.

 

Share This:

Share this post

One thought on “දේශීය සහල් මිල නගිද්දී ආනයනික හාල් අඩු මිලට

Post Comment