පාවෙමින් සිටි විදේශිකයින් 02ක් බේරා ගැනේ

පාවෙමින් සිටි විදේශිකයින් 02ක් බේරා ගැනේ

අනතුරකට ලක්ව මුහුදේ පහුරක පාවෙමින් සිටි මියෙන්මාර් ජාතියකයන් දෙදෙනෙකු බේරාගත් තොඩුවාව, ඉලුක්ෂි – 05 ධිවර යාත්‍රාවේ පිරිසක් ඉන් එක් ධිවරයෙකු අද ත්‍රිකුණාමලයට රැගෙනවිත් වරාය පොලිසිය භාරදෙනු ලැබු අතර අනෙත් ධිවරයා ඉලුක්ෂි – 08 ධිවර යාත්‍රාවෙන් ගොඩ බිමට රැගෙන එමින් සිටින බවත් අද පස්වරුවේ ඔවුන් පැමිණිමට නියමිතව සිටි බවත් පරික්ෂණ පවත්වන වරාය පොලිසිය කියයි.

Share This:

Filed in: All

Share this post

One thought on “පාවෙමින් සිටි විදේශිකයින් 02ක් බේරා ගැනේ

Post Comment