බසයක් පෙරලී 25 ක් රෝහලේ

බසයක් පෙරලී 25 ක් රෝහලේ

සෝමාවතීය වනජිවි කාර්යාලය අසල දී අරනායක සිට සෝමාවතීය දක්වා ගමන් ගත් බස් රථයක් පෙරලී 25 දෙනෙක් තුවාල ලබා තිබේ.අනතුරින් තුවාල ලැබූවන් පොළොන්නරුව රෝහලට ඇතුළත් කළ බව ලංකාපුර පොලිසිය පවසයි.

Share This:

Filed in: All

Share this post

One thought on “බසයක් පෙරලී 25 ක් රෝහලේ

Post Comment