ලාභ ලබන රාජ්‍ය ආයතන කිසිවක්‌ විකුණන්නේ නෑ – ජනාධිපති

ලාභ ලබන රාජ්‍ය ආයතන කිසිවක්‌ විකුණන්නේ නෑ – ජනාධිපති

රාජ්‍ය ආයතන විකුණා දැමීමට රජය සූදානම් බවට මත පළ වුවද රාජ්‍ය ආයතන විකුණා දැමීම තම රජයේ ප‍්‍රතිපත්තිය නොවන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා අවධාරණය කරයි.

පාඩු ලබන රාජ්‍ය ආයතන වේ නම් ඒවායේ ආදායම් වර්ධනය කරමින් ලාභ ලබන තත්ත්වයට ගෙන ඒම සඳහා ගත යුතු තීන්දු තීරණ ගන්නා අතරම , ඒ පිළිබඳ පෞද්ගලික අංශය සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කළද කිසිවිටෙකත් එම ආයතන පෞද්ගලික අංශයට විකුණා නොදමන බව ද ජනාධිපතිතුමා ප‍්‍රකාශ කළේය.

Share This:

Filed in: All

Share this post

One thought on “ලාභ ලබන රාජ්‍ය ආයතන කිසිවක්‌ විකුණන්නේ නෑ – ජනාධිපති

Post Comment