වැඩ වර්ජනය දා සේවයට නොපැමිණි ගුරුවරුන් දඩයම් කිරීමේ සූදානමක්?

වැඩ වර්ජනය දා සේවයට නොපැමිණි ගුරුවරුන් දඩයම් කිරීමේ සූදානමක්?

පසුගිය (05) පස් වැනිදා පැවැති සයිටම් ආයතනය ජනසතු කරන ලෙස බල කරමින් ගුරු විදුහල්පති ඒකාබද්ධ වැඩ වර්ජනයට සහය පළකිරීම සඳහා එදින සේවයට වාර්තා නොකළ ගුරුවරුන් ගැන සොයා බැලීමේ වැඩසටහනක් ආරම්භ කර ඇතැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ආරංචි මාර්ග කියයි.

වැඩ වර්ජනය පැවති දින ගුරුවරුන්ගේ පැමිණීම ඉතාමත් සතුටුදායක මට්ටමක තිබුණු බව ඇමතිවරයා සහ අධ්‍යාපන බලධාරීන් බොහෝ දෙනෙක් ජනමාධ්‍ය හරහා ඉතා උජාරුවෙන් සඳහන් කල ද, එදින ජාතික පාසල් රැසක ගුරුවරුන් විශාල පිරිසක් සේවයට වාර්තා නොකලේය.  මේ පිළිබඳව විදුහල්පතිවරුන්ගෙන් කරුණු විමසා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් ලිපි යවා තිබේ.

ජාතික පාසල් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ජයන්ත වික්‍රමනායක මහතාගේ අත්සනින් යොමු කර ඇති එම ලිපියේ සඳහන් කර ඇත්තේ අධ්‍යයන සහ අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය නොපැමිණීමෙන් එදින පාසලේ අධ්‍යාපන කටයුතුවලට බාධා වූ බවට දෙමාපියන් තමන්ට පැමිණිලි කර ඇති බවයි.

එදින ගුරුවරුන් සේවයට නොපැමිණීමට හේතු සෙවීම සඳහා මෙලෙස ලිපියක් යොමු කළ බවත්, ඒ අනුව මේ වන විට තොරතුරු ලැබෙමින් පවතින බවත් මේ ගැන කළ විමසීමකදී ජාතික පාසල් අධ්‍යක්ෂ ජයන්ත වික්‍රමනායක මහතා පවසා තිබේ.

Source: Lankadeepa

Share This:

Share this post

Post Comment