ස්වාධීනව කටයුතු කරමින් වැරැදි ‍දේ පෙන්වා දෙනවා

ස්වාධීනව කටයුතු කරමින් වැරැදි ‍දේ පෙන්වා දෙනවා

ජාතික ප්‍රශ්න හමුවේ බලපෑම් කළ හැකි පුළුල් ජාතික ව්‍යාපාරයක් ගොඩනැඟීමට තමන් දායකත්වය දක්වන බවත් විපක්ෂයට එක්වීමට හෝ වෙනත් කිසිදු දේශපාලන පක්ෂයකට එක්නොවන බවත් පෙන්වා දුන් අතර පවතින ආණ්ඩුව තුළද නිවැරදි දේ පෙන්වා‍ දී නිසි මඟ ගෙනයාමේ අවශ්‍යතාව පමණක් පවතින බවත් ඒ අනුව නිසි මඟට ගැනීමේ අරමුණෙන් ස්වාධීනව ක්‍රියාකරන බවත් රතනහිමියෝ පැවසූහ. පොදු අපේක්ෂකයකු බලයට පත්කරමින් රටට සුබවාදී වැඩපිළිවෙළක් ඉදිරිපත් කිරීමේ අභිප්‍රාය පැවති බවත්, 2010 දී එකී උත්සාහය අසාර්ථකවී 2015දී මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා බලයට පත්කර ගැනීමෙන් එකී අභිප්‍රාය ඉටුවූ නමුත් ජනවාරි 08 අරමුණු වෙනුවට මේවන විට වෙනත් අරමුණු ඉදිරියට පැමිණ තිබීම කනගාටුදායක බැව් උන්වහන්සේ කියා සිටියහ.

Share This:

Filed in: All

Share this post

One thought on “ස්වාධීනව කටයුතු කරමින් වැරැදි ‍දේ පෙන්වා දෙනවා

Post Comment