හම්බන්තොට වර්ජකයින් හෙට නාවොත් රැකියා නෑ

හම්බන්තොට වර්ජකයින් හෙට නාවොත් රැකියා නෑ

හම්බන්තොට වරාය චීන සමාගමට ලබාදීමේදී එහි සිටි සේවකයන්ගේ රැකියා සුරක්‍ෂිත කර වැටුප් වැඩිවීමක්‌ ද සමඟ ඔවුන්ට චීන සමාගම යටතේ සේවය කිරීමට අවස්‌ථාව උදාකර දී තිබූ බව ද ඇමැතිවරයා සඳහන් කළ  අතර හම්බන්තොට මාගම්පුර වරායේ රැකියා ස්‌ථිර කරදෙන ලෙස ඉල්ලා විරෝධතාවේ නිරත වන පිරිස හෙට (15 වැනිදා) සවස 2.00 වන විට සේවයට වාර්තා කරනු නොලැබුවහොත් ඔවුන් රැකියාව හැරගිය අය ලෙස සලකා වෙනත් පිරිසක්‌ බඳවාගැනීමට කටයුතු කරන බව වරාය හා නාවික කටයුතු ඇමැති අර්ජුන රණතුංග මහතා පැවසීය.

 

Share This:

Filed in: All

Share this post

One thought on “හම්බන්තොට වර්ජකයින් හෙට නාවොත් රැකියා නෑ

Post Comment