හිටපු ජනපතිගේ ආරක්‌ෂකයෝ 42ක්‌ ඉවතට

හිටපු ජනපතිගේ ආරක්‌ෂකයෝ 42ක්‌ ඉවතට

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‌ෂ මහතාගේ ආරක්‌ෂාවට සිටි සිටි නිලධාරීන් 42ක් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉවත් කර තිබේ.
මෙම භටයින් ඉවත් කිරීමට හේතුව ගෝල්‍ෆේස්‌ මැයි රැලියට විශාල ජනතාවක්‌ පැමිණීම හැකි අතර, මේ ගැන තමන් කිසිවකුට පැමිණිලි කළේ නැතැයිද මහින්ද රාජපක්‌ෂ මහතා පවසයි.
ඇමැති ආරක්‌ෂක අංශයේ සහකාර පොලිස්‌ අධිකාරිවරයකු ඇතුළු 42 ක්‌ මෙලෙස ඉවත් කර ඇත.

Share This:

Filed in: All

Share this post

Post Comment