හෙද – හෙදියන් 3000කගේ හිඟයක්

හෙද – හෙදියන් 3000කගේ හිඟයක්

රෝහල්වල හෙද – හෙදියන් 3000කගේ පමණ හිඟයක් පවතින බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි. වැඩබලන සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය ජයසුන්දර බණ්ඩාර සඳහන් කළේ, ඇතැම් රෝහල් මුලික රෝහල් දක්වා වර්ධනය වීම හේතුවෙන් එම හිඟය මතුව ඇති බව ය. ඉදිරි වසර දෙක තුළ එම හෙද හිඟයට විසඳුම් ලබා දීමට අපේක්ෂා කරන බව ද ඔහු සඳහන් කළේ ය. ලබන වසරේ නව හෙද හෙදියන් 1000ක් බඳවා ගැනීමට නියමිත බව ද වැඩබලන සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පැවසුවේය.

Share This:

Filed in: All

Share this post

One thought on “හෙද – හෙදියන් 3000කගේ හිඟයක්

Post Comment