ශ්‍රී ලංකාවට ජීඑස්‌පී දීමට එරෙහි යෝජනාව යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුව පරාජයට පත්කරයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජී. එස්‌. පී. ප්ලස්‌ සහන ලබාදීමට විරුද්ධව යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වූ යෝජනාව වැඩි ඡන්ද 117 කින් ඊයේ (27…
ශ්‍රී ලංකාවට ජී.එස්.පී + ලබාදීමට යුරෝපා සංගමය තීරණය කරයි

මානව හිමිකම්, නීතියේ ආධිපත්‍ය සහ යහපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමට වත්මන් රජය ගත් සාධණීය පියවර සැලකිල්ලට ගනිමින් යුරෝපා සංගමයට අයත් රටවල්…