ශ්‍රී ලංකා අගමැතිට දුන් ආචාර්ය උපාධිය පිළිබඳ උද්ඝෝෂණ

ඕස්ට්‍රේලියාවේ නිල සංචාරයක නිරත ශ්‍රී ලංකා අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට ඔස්‌ට්‍රේලියාවේ දී පිරිනැමුණු ආචාර්ය උපාධිය අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලමින් ඩයස්‌පෝරා…
ලෝක ආර්ථික සමුළුවට අගමැති යයි

ලෝක ආර්ථික සමුළුවට සහභාගී වීම සඳහා අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සඳුදා (16) ස්විට්සර්ලන්තය බලා පිටත්ව යාමට නියමිතය. ජනවාරි 17 සිට…