ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක රොෂාන් මහානාමගෙන් වව්නියාවට පාසලක්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු හිටපු ආරම්භක පිතිකරුවකු මෙන්ම දක්ෂ තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයකු හා ජාත්‍යන්තර තරග තීරකවරයකු ලෙස කටයුතු  කරන…