නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාශය යටතට

මාලඹේ නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතට ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරන බව උසස්‌ අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යංශය ඊයේ නිවේදනය කළේය.…
මාළඹේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය අධිකරණ තින්දුව ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ

මාළඹේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයෙන් සම්බන්ධයෙන් අභියාචනාධිකරණය හමුවේ විභාග වූ නඩුවේ තීන්දුව අද (31) ප‍්‍රකාශයට පත් කෙරුණා. ඒ අනුව මාලඹේ සයිටම්…